Menu

De voorbereiding van een afscheid kent vele facetten, waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Na een overlijden kunt u mij rechtstreeks benaderen of via de uitvaartondernemer. Bij het eerste contact maken we een afspraak voor een eerste gesprek, in principe binnen 48 uur na het overlijden.

Tijdens dit gesprek praten we over wat er zoal genoemd dient te worden bij het afscheid, welke vorm het moet krijgen, wie eraan wil/kan meewerken, etc.

Op basis van wat er is aangedragen schrijf ik woorden van afscheid: een levensverhaal, een aansprekend en herkenbaar geheel, conform de wensen en verwachtingen. Dit nemen we samen door, opdat iedere direct betrokkene zich er uiteindelijk in kan vinden.

Op de dag van de begrafenis of crematie spreek ik tijdens de afscheidsbijeenkomst. Enige tijd later is er opnieuw contact en kijken we samen terug op het geheel.

Het is ook mogelijk  de tekst door een ander, bijvoorbeeld een familielid, te laten uitspreken. De bij de te verzorgen diensten behorende tarieven verstrek ik -uiteraard vrijblijvend- op aanvraag.