Menu

Via ‘Afscheid in woorden’ verzorg ik afscheidsbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een overlijden. De nabestaanden van de overledene maar ook de uitvaartondernemer tot wie de nabestaanden zich richten kan een beroep doen op mij, uiteraard afhankelijk van mijn beschikbaarheid. Ik wil er in principe zijn voor mensen van alle gezindten, maar ook voor mensen die geen band (meer) met een kerk hebben.

Het kan voorkomen dat een ernstig zieke zelf over het naderend afscheid wil praten. In dat geval is het mogelijk eerder met elkaar in gesprek te gaan en wensen te bespreken en vast te leggen. Dit kan een geruststellende gedachte zijn voor alle betrokkenen en richting geven aan de organisatie van de uitvaart.